Şirket Çeşitleri Nelerdir?

0

Tüm Şirket Türleri

Ticari olarak faaliyet gösteren kuruluşlar denildiği zaman aklımıza ilk olarak şirketler gelir. Şirketler, özellikleri itibari ile kendi içinde farklı türlere ayrılmaktadır. Bunların genel işleyişleri, faaliyetleri nasıl gerçekleştirdiği ve benzer hususlar ciddi şekilde farklılık göstermektedir. Bu yazımızda şirket çeşitleri hakkında genel bilgileri vereceğiz.

Şirketler kendi içinde adi ve ticari olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ticari şirketler ise kendi içinde daha da farklılaşmaktadır.

Adi Şirket

İki ya da daha fazla genel ortaktan oluşan, sorumluklar yapılan sözleşmeye göre ortakların birine ya da birkaçına verilen şirket türüdür. Genel itibariyle ticari faaliyetleri çok fazla olmayan şirket türü olarak görülebilir. Bundan dolayı çevremizde, bu türden şirket sayısının az olduğunu söyleyebiliriz.

Limited Şirket

Ortalama sermaye gereksinimi 10.000 TL olan bu şirket bir ya da birden fazla tüzel veya gerçek kişi ortaklığıyla kurulmaktadır. Buradaki ortakların sermayelerinin toplamı esas sermayeyi oluşturur ve bu miktar bellidir. Ortaklar burada, şirket için vadettikleri sermaye paylarını ve ek ödemeleri öderler. Bunun dışındaki şirket borçlarından sorumlu değildirler.

Komandit Şirket

Ortaklar arasındaki paylar ve bu paylardan doğan sorumluluğun farklı olduğu şirket türü olarak tanımlanabilir. Bu şirket türünde bazı ortakların sorumlulukları sadece belli bir sermaye ile yani komandite ile sınırlıdır. Diğer üyelerin sorumlulukları sınırsızdır. Daha açık bir ifade ile bazı ortaklar kolektif şirket ortağı statüsünde iken, diğerleri ise anonim şirketi pay sahibi gibidir. Fakat burada sermaye normalde paylara bölünmez ve sadece hükümlerin uygulanması için böyle bir yola girilir. Genel yapısı bu şekilde olan komandit şirketin örneklerini görmek çok zordur. Bu tür şirketlerin nadiren kurulduğu bilinmektedir.

Anonim Şirket

Bu şirket türünde ortaklar ve ortakların payları bellidir. Fakat burada şirket ortakları sadece şirket malları ile borçlarını garanti eder. Yani şirket borçlarından sermaye sahipleri sorumlu değildir ve bu kişiler sadece şirkete karşı taahhüt ettikleri sermaye paylarının gereğini yaparlar.

Bu şirket tek ortaklı olabileceği gibi çok ortaklı da olabilir. Hatta halka açılabilir ve borç senedi dahi ihraç edebilir. Ortakların ek ödeme yapma zorunluluğu bulunmazken, avukat bulundurmaları zorunludur. Bunun dışında ortaklar şirketi feshedemez.

Kolektif Şirket

Şahıs şirketi olarak da bilinen bu şirket türünde, ortaklar sorumluluğu sınırsızdır. Yani diğer şirket türlerinde olduğu gibi ortakların şirketin borçlarından sorumlu olmaması söz konusu değildir. Burada bütün ortakların sorumluluğu vardır ve bu durum şirketin kredi bulması ya da benzer işlemlerinde önemli bir avantaj oluşturur.

Adi Komandit Şirket

Yukarıdaki komandit şirkete genel olarak benzemektedir. Fakat burada bazı uygulamalar farklıdır. Şirket borçlarına karşı, şirketin sahip olduğu mallar gösterilir. Ancak bu mallar, borcu tam olarak karşılamadığında şirket borçları için komanditlerin mal varlıkları, sermaye oranlara göre alınabilir. Bu da şirketin kaynak bulması noktasında önemli bir avantaj olarak kabul edilebilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.